Gemi fümigasyon

Gemi fümigasyon

Gemi fümigasyon
Gemi fümigasyon

Uluslararası veya iç piyasada yolculuk eden gemi fümigasyonu, kuru yük gemileri fümigasyonu, yolcu gemileri fümigasyonu,yat fümigasyonu,tekne fümigasyonlarını kapsamaktadır.