BMSB FÜMİGASYON

Avustalya ve Yeni zelanda ülkelerine yük gemisi, hava kargo ile gidecek konteyner, parsiyel yüklerin bmsb fümigasyonları yapılmaktadır.

Türkiye’den çıkmadan önce konteyner veya yüklerin Bmsb Fumigasyon işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Diğer yıllarda olduğu gibi 2023-2024 Bmsb sezonundada güncel Bmsb Önlemeleri ile donatılmış bmsb fümigasyon şirketimiz en güvenli Bmsb, En süratli Bmsb, En Hesaplı bmsb uygulamaları ile sizlerin hizmetinizdedir.

Bmsb fümigasyon uygulamalarımıza Türkiye genelinde Servis hizmetleri sunmaktayız.

Bmsb Australia

Avustralya Hükümeti Tarım Bakanlığı,
Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) 2023-24 sezonu için nihai fumigasyon önlemleri yayınladı
. 2023-4 BMSB risk önlemleri 1 Eylül 2023’den itibaren olacak ve
31’e kadar Avustralya topraklarına ulaşacak. Mayıs 2024 (dahil).
2023-24 BMSB risk sezonu için önlemler aşağıdakiler için geçerli olacaktır: SEA CARGO olarak hedef riskli ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen
belirli mallar ( hedef yüksek riskli ve hedef riskli mallar) BMSB izinlerine tabi olacaktır.


AUSTRALİA HAVA KARGO – 2023-24 BMSB ÖNLEMLERİ


Önceki sezonda canlı BMSB tespitleri nedeniyle, 1 Eylül – 30
Kasım 2024 (dahil) tarihleri ​​arasında ABD ve İtalya’dan gelen, hedef yüksek riskli 84, 85, 86 ve
87. fasılları içeren hava kargoları rastgele doğrulama denetimlerine tabi TUTULACAKTIR.

BMSB 2023-24 İÇİN HEDEF RİSKLİ ÜLKELER


Aşağıdaki ülkeler hedef risk olarak sınıflandırılmıştır.
Bu ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen hedef yüksek riskli veya hedef riskli mallar, BMSB mevsimsel
önlemlerine tabi olacaktır:
• Arnavutluk
• Andorra
• Ermenistan
• Avusturya
• Azerbaycan
• Belçika •
Bosna Hersek
• Bulgaristan
• Kanada • Hırvatistan • Çek Cumhuriyeti • Fransa • Gürcistan •
Almanya • Yunanistan • Macaristan • İtalya • Japonya (uygulanan tek önlem artırılmış gemi gözetimi olacaktır* *). • Kazakistan • Kosova • Lihtenştayn • Lüksemburg • Makedonya • Karadağ • Moldova • Hollanda • Portekiz • Polonya • Romanya • Rusya • Sırbistan • Slovakya • Slovenya • İsviçre

• İspanya
• Türkiye
• Amerika Birleşik Devletleri
• Ukrayna
BMSB 2023-24 İÇİN HEDEF RİSKLİ ÜLKELER – DEVAMI


Aşağıdaki ülkeler, 2023–24 BMSB risk sezonu için yükselen riskli ülkeler olarak belirlenmiştir
ve rastgele bir kara denetimi için seçilebilir: Beyaz Rusya, Malta, İsveç, Birleşik
Krallık ve Şili.
Diğer ülkeleri de daha düşük rastgele teftiş oranıyla izliyoruz. Bunlara
geri kalan tüm Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin, Kore, Tayvan, Arjantin, Güney
Afrika ve Uruguay dahildir.
HEDEFLİ MALLAR
BMSB için önlemler, aşağıda belirtilen yüksek riskli ve hedef riskli malları içerir.
HEDEF YÜKSEK RİSKLİ MALLAR
• Bu kategorideki ürünler, BMSB riski için zorunlu işlem gerektirir.
• Aşağıdaki fasıllarda yer alan tüm tarifeler, yüksek riskli hedef mallar olarak kategorize edilir.

HEDEF YÜKSEK RİSKLİ MALLAR


• Bu kategorideki mallar, rastgele denetim yoluyla daha fazla kara müdahalesine tabi olacaktır
. BMSB tespit edilirse, mallar karada işleme tabi tutulacaktır.
• Aşağıdaki fasıllarda yer alan tüm tarifeler, hedef riskli mallar olarak kategorize edilir.
Buna ek olarak, departman BMSB’nin değişen haşere durumunu incelemeye devam ediyor ve ayrıca mallarda
haşere bulunmadığını doğrulamak için diğer ülkelerden daha düşük oranda rasgele kara denetimleri üstlenecek .


Hedef yüksek riskli ve hedef riskli mallar olarak sınıflandırılmayan diğer tüm mallar için BMSB
mevsimsel önlemleri uygulanmaz.
Bununla birlikte, bu mallar , hedeflenen yüksek riskli veya hedeflenen riskli malları içeren bir konteynırın veya sevkıyatın parçasıysa, önlemlere tabi olabilir .


BMSB TEDAVİ ŞARTLARI


TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Isıl işlem
Metil bromür fümigasyonu
Sülfüril florür fümigasyonu.


ZORUNLU AÇIK DENİZ


Kırma dökme sevkiyatlar
Dökme olarak sevk edilen hedef riskli mallar ve ülkeler için zorunlu açık deniz muamelesi, buna
üstü açık konteynırlarda veya düz raflı konteynırlarda sevk edilen mallar dahildir.
İşlenmemiş kırma dökmenin tahliyesi reddedilecek ve varışta ihracat için yönlendirilecektir.


ZORUNLU DENİZDE VEYA KIYADA İŞLEM
(LCL VEYA FAK KONTEYNERLER HARİÇ)


Kapalı altı kenarlı konteynerlerde sevk edilen hedef riskli mallar ve ülkeler için zorunlu açık deniz veya kara muamelesi
gerekecektir.


ZORUNLU DENİZDE VEYA KIYADA İŞLEM
(LCL VEYA FAK KONTEYNERLERİ)


Kapalı altı kenarlı konteynerlerde sevk edilen hedef riskli mallar ve ülkeler için zorunlu açık deniz veya kara muamelesi
gerekecektir. LCL (Konteyner Yükünden Az) ve FAK (Her Türden Navlun)
konteynerleri, konsolidasyondan çıkarmadan önce BMSB riski için konteyner düzeyinde yönetilecektir
. (İşlem için malların ayrıştırılmasına veya ayrılmasına izin verilmeyecektir)


TEDAVİ SAĞLAYICILAR

DENİZ ARITMA;


Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı ve Yeni Zelanda
Birincil Sanayiler Bakanlığı, ortak bir 
Offshore BMSB Arıtma Sağlayıcıları
Programı
 (şema) başlatmıştır .


Plan, 2023-24 BMSB risk sezonunda
Avustralya ve/veya Yeni Zelanda’ya giden mallar üzerinde BMSB işlemleri yürüten tedavi sağlayıcılar için minimum kayıt ve uygunluk gerekliliklerini belirler.NUFT EŞYA 1 ARALIK 2023


Yeni, kullanılmamış ve sahada test edilmemiş (NUFT) ürünler
Bakanlık, 1 Aralık 2023’de veya sonrasında üretilen ve
NUFT kriterlerinin tamamını karşılayabilen belirli ürünlerin BMSB önlemlerinden muaf tutulmasına izin verecektir. 82, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 numaralı tarife fasıllarında sınıflandırılan mallar , belirli koşulları sağladığı sürece NUFT kriterleri
kapsamında kabul edilecektir .


KORUMA DÜZENLEME ŞEMASI
Belirli malların ve tedarik zincirinin koruma düzenlemesi kapsamında tanınmasına olanak sağlamak için yeni bir koruma düzenlemesi planı
geliştirilmiştir.


UYGUNLUK KRİTERİ NEDİR?
• Açık deniz tedarik zinciri ve/veya üretim/depolama tesisleri
• Düz rafta ve üstü açık
konteynerlerde sevk edilenler dahil olmak üzere dökme yük olarak taşınan mallar
• Tam konteyner yüklerinde (FCL) konteynerlerde ve tam konsolide (FCX)
konteynerlerde taşınan mallar
• BDSB sezonunda minimum 50 konteyner ve 5000 araç/birim hacmi
.
Koruma Düzenlemeleri aşağıdakiler için dikkate alınmayacaktır:
• Konteyner yükünden az (LCL) ve her türden yük (FAK)
konteynerlerinde taşınan mallar. • Birden çok tedarikçiden birden çok ithalatçıya sağlanan
malları kapsayan mallar gibi ‘çoktan çoğa’ tedarik zincirine sahip mallar . • Dev Afrika Salyangozu, Asya Çingene Güvesi veya Yanmış Çam Uzunicorn dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, biyogüvenlik risklerini yönetmek için halihazırda düzenlemelerin yapıldığı yerler .

BEKLENEN FAYDALAR
Önerilen Koruma Düzenlemeleri Programı,
biyogüvenlik ve mevsimlik otostopçu haşere riskinin yönetiminde hükümet ve endüstri arasında ortak bir yaklaşım sağlar
ve aşağıdakiler dahil birçok fayda sunar: • Katılımcılara , BMSB dahil mevsimlik otostopçu zararlılarına
yönelik biyogüvenlik risklerini yönetmek için sistemler uygulama fırsatı . • Mevsimsel otostopçu zararlıları ile ilgili biyogüvenlik risklerinin ve ilgili risk yönetimi maliyetlerinin azaltılması. • Katılımcılar tarafından uygulanan offshore kalite güvence prosedürlerinin tanınması. • Onaylı açık deniz koruma sistemlerini tanıyarak, azaltılmış müdahale ile sınırdaki geçiş gecikmelerini azaltma potansiyeli .
• Sınıra gelen malların bütünlüğü konusunda departman tarafından artan güven düzeyi
.• Daha az dokümantasyon yükü.
Program kapsamında, onaylanan katılımcılar , üretim noktasından gemiye binme noktasına kadar
BMSB gibi mevsimsel otostopçu haşere riski de dahil olmak üzere açık denizdeki biyogüvenlik riskini yönetme becerileriyle tanınacaktır .
Koruma Düzenlemeleri Programı, 1 Eylül 2023’den itibaren hedef riskli ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen ve 31 Mayıs 2024’ye (dahil) kadar Avustralya topraklarına ulaşan, hedef yüksek riskli olarak kabul edilen mallar için
2023-24 BMSB risk sezonunda yürürlükte olacaktır .
Koruma Düzenlemesi, yalnızca başvuru ve onay sürecinin
bir parçası olarak değerlendirilen ve kabul edilen belirli mallar ve tedarik zincirleri için onaylanmış kuruluşlara uygulanacaktır .
Koruma düzenlemesine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/safeguarding

Uluslararası nakliye ve sevkiyatta fümigasuon uzmanını seçin

ANKARA FÜMİGASYON

AUFUM fümigasyon şirketi Ankara İlimizdeparsiyel yük, palet,ahşap kasa,gıda, konteyner, un fabrikası, Avustralya BMSB, ihracat ve ithalata fümigasyon yapmaktadır.0552 635 72 00.

ANKARA FÜMİGASYON

Gümrüklü alan,serbest bölge, depo ve antrepolarda BMSB fügasyonlarında ANKARA da hizmetinizdeyiz

BMSB

BMSB.Türkiye’ye  hoş geldiniz! Avustralya veya Yeni Zelanda’ya mal ihraç eden ve BMSB ve işleme yöntemleri hakkında bilgi araştıran forwarderler,nakliye komisyoncuları, nakliyeciler, ihracatçılar, ithalatçılar için bilgilendirme ve fiyatlandırma yapmaktayız.

Kahverengi marmorated kokuşmuş böcek (BMSB), Çin, Japonya, Kore ve Tayvan’a özgü bir tarım zararlısı olup tüm dünyaya yayılmış durumdadır.

Ekinlerin ve meyvelerin yayılmasını ve zarar görmesini önlemek için Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, gelen tüm malların BMSB’den arındırılmış olmasını talep ediyor. Bu nedenle, 1 Eylül’den 31 Mayıs’a kadar sevk edilen konteynerlerdeki tüm ürünler işlem görmelidir.​

Türkiye’den gönderilen ürünlerin Bmsb şartlarına uygun olarak ilaçlanması ve sertifikalandırılması için arayın.

Australia Fumigation

Bmsb yönetmeliklerine göre fümigasyon: 0552 635 72 00.

Australia ve Yenizelanda ülkelerine gidecek gönderilerin fümigasyon hizmetleri verilmektedir.

Avustralya ve Yeni Zelanda Fümigasyon Gereksinimleri 2019-2020

Australia Fumigation
Australia Fumigation

Avustralya ve Yeni Zelanda’da liman yetkilileri, otomobil / tekneler / bisikletler ve konteyner veya Roll on Roll ile gönderilen genel kargolarda piggyback yaparken, gelen yabancı böceklerin / böceklerin / bakterilerin ve canlı organizmaların girmesini önlemek için çok tedbirler aldılar. 

Bunu önlemek için, 1 Eylül 2019’dan Nisan 2020’nin sonuna kadar tüm konteynerler ve RORO yüklerinin, gemiye yüklenmeden önce BMSB uygunluğu olan fümigasyon şirketi tarafından fumigasyona tabi tutulması gerekir.

Fümigasyon Hizmetleri

Gıda Tarım Bakanlığı onaylı profesyonel fümigasyon ilaçlama hizmetleri:0552 635 72 00.

uluslararası sertifikalı fümigasyon hizmetleri sunuyoruz.

Avustralya tarım bakanlığı ve Yeni zelanda hükümetlerinden onaylı fümigasyon hizmetleri için şimdi arayın.

fümigasyon hizmetleri

Methylbromide ve Aluminyum fosfit fümigasyon uygulamalarımız ile garantili ve güvenli haşere yok etme sistemimiz Türkiyenin tüm gümrük,serbest bölge,limanü,depo ve antrepolarında uygulanmaktadır.

Fümigasyon konusunda bilgi ve fiyat alamak için şimdi arayın.

İhracat ve ithalatta fümigasyon,gaz ölçümü,gözetim,lashing hizmetlerini alıcı ülkenin istediği normlarda yaptırmak için 7/24 danışma hattımız hizmetinizdedir.

İSTANBUL FÜMİGASYON-BMSB

Aufum İstanbul BMSB fümigasyon servisleri Avrupa ve Anadolu yakasında BMSB fümigasyon hizmetleri sunuyorlar.0552 635 72 00.

İSTANBUL FUMİGASYON
İSTANBUL FUMİGASYON.0212 541 41 00

İstanbul ilimizde tüm gümrüklü alan, serbest bölge, liman,depo,antrepolarda uluslararası sertifikalı BMSB fümigasyon işlemeleri yapıyoruz.

Avustralya BMSB uygulamaları ve diğer ülke uygulamaları için en uygun fiyat ve güvenli sonuç almak için bizi arayınız.

İstanbul’da Muratbey gümrüğü, Hadımköy gümrüklü alanları, Kumport,Marport,Esenyurt gümrüklü sahaları,İkitelli gümrüklü sahaları,Esenler gümrüklü sahaları,Erenköy gümrüğü, Güneşli antrepo ve depolarında 24saat BMSB hizmetleri almak için arayın.

İSKENDERUN FÜMİGASYON

İskenderun fümigasyon servislerimiz ile Hatay fümigasyon, Mersin Fümigasyon, İskenderun da fümigasyon hizmetleri .0552 635 72 00.

İskenderun fümigasyon hizmetlerimiz Avustralya ve diğer ülkelere yapılacak ihracatları kapsamaktadır.

İSKENDERUN FÜMİGASYON

Güvenli ve kaliteli fümigasyon hizmetleri ile mallarınızın sorunsuz bir şekilde alıcınıza ulaşmasını sağlarız.

İskenderun limak port, Assan port, Mersin Mıp limanı, Antakya gümrük müdürlüğünde hizmetlerimiz sürmektedir.

Avustralya ve Yeni zelandaya yapacağınız toplu gönderiler için bizden fiyat sorunuz.

ANTALYA FÜMİGASYON

Antalya ilimizde gümrüklü alanlar,limanlar,serbest bölgelerde başta Avustralya olmak üzere tüm ülkelere sertifikalı fümigasyon hizmetleri:0552 635 72 00

Methylbromide aluminyumfosfit uygulamaları için bilgi alınız.

FUMİ

Fumi fumigation Environmental health systems.0552 635 72 00

Fumi fumigasyon sistemleri şirketimiz;

uluslararası konteyner fümigasyonu, evcil hayvan fümigasyonu, kargo fümigasyonu,demir çelik ürünleri fümigasyonu, gıda fümigasyonu, hububat fümigasyonu, gemi ilaçlama ve gemi fümigasyonu, uçak ilaçlama ve uçak fümigasyonu konularında sertifikalı fümigasyon hizmetleri sunmaktadır.

EnglishTurkish
1696460707