BMSB FÜMİGASYON

Avustalya ve Yeni zelanda ülkelerine yük gemisi, hava kargo ile gidecek konteyner, parsiyel yüklerin bmsb fümigasyonları yapılmaktadır.

Türkiye’den çıkmadan önce konteyner veya yüklerin Bmsb Fumigasyon işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Diğer yıllarda olduğu gibi 2023-2024 Bmsb sezonundada güncel Bmsb Önlemeleri ile donatılmış bmsb fümigasyon şirketimiz en güvenli Bmsb, En süratli Bmsb, En Hesaplı bmsb uygulamaları ile sizlerin hizmetinizdedir.

Bmsb fümigasyon uygulamalarımıza Türkiye genelinde Servis hizmetleri sunmaktayız.

Bmsb Australia

Avustralya Hükümeti Tarım Bakanlığı,
Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) 2023-24 sezonu için nihai fumigasyon önlemleri yayınladı
. 2023-4 BMSB risk önlemleri 1 Eylül 2023’den itibaren olacak ve
31’e kadar Avustralya topraklarına ulaşacak. Mayıs 2024 (dahil).
2023-24 BMSB risk sezonu için önlemler aşağıdakiler için geçerli olacaktır: SEA CARGO olarak hedef riskli ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen
belirli mallar ( hedef yüksek riskli ve hedef riskli mallar) BMSB izinlerine tabi olacaktır.


AUSTRALİA HAVA KARGO – 2023-24 BMSB ÖNLEMLERİ


Önceki sezonda canlı BMSB tespitleri nedeniyle, 1 Eylül – 30
Kasım 2024 (dahil) tarihleri ​​arasında ABD ve İtalya’dan gelen, hedef yüksek riskli 84, 85, 86 ve
87. fasılları içeren hava kargoları rastgele doğrulama denetimlerine tabi TUTULACAKTIR.

BMSB 2023-24 İÇİN HEDEF RİSKLİ ÜLKELER


Aşağıdaki ülkeler hedef risk olarak sınıflandırılmıştır.
Bu ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen hedef yüksek riskli veya hedef riskli mallar, BMSB mevsimsel
önlemlerine tabi olacaktır:
• Arnavutluk
• Andorra
• Ermenistan
• Avusturya
• Azerbaycan
• Belçika •
Bosna Hersek
• Bulgaristan
• Kanada • Hırvatistan • Çek Cumhuriyeti • Fransa • Gürcistan •
Almanya • Yunanistan • Macaristan • İtalya • Japonya (uygulanan tek önlem artırılmış gemi gözetimi olacaktır* *). • Kazakistan • Kosova • Lihtenştayn • Lüksemburg • Makedonya • Karadağ • Moldova • Hollanda • Portekiz • Polonya • Romanya • Rusya • Sırbistan • Slovakya • Slovenya • İsviçre

• İspanya
• Türkiye
• Amerika Birleşik Devletleri
• Ukrayna
BMSB 2023-24 İÇİN HEDEF RİSKLİ ÜLKELER – DEVAMI


Aşağıdaki ülkeler, 2023–24 BMSB risk sezonu için yükselen riskli ülkeler olarak belirlenmiştir
ve rastgele bir kara denetimi için seçilebilir: Beyaz Rusya, Malta, İsveç, Birleşik
Krallık ve Şili.
Diğer ülkeleri de daha düşük rastgele teftiş oranıyla izliyoruz. Bunlara
geri kalan tüm Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin, Kore, Tayvan, Arjantin, Güney
Afrika ve Uruguay dahildir.
HEDEFLİ MALLAR
BMSB için önlemler, aşağıda belirtilen yüksek riskli ve hedef riskli malları içerir.
HEDEF YÜKSEK RİSKLİ MALLAR
• Bu kategorideki ürünler, BMSB riski için zorunlu işlem gerektirir.
• Aşağıdaki fasıllarda yer alan tüm tarifeler, yüksek riskli hedef mallar olarak kategorize edilir.

HEDEF YÜKSEK RİSKLİ MALLAR


• Bu kategorideki mallar, rastgele denetim yoluyla daha fazla kara müdahalesine tabi olacaktır
. BMSB tespit edilirse, mallar karada işleme tabi tutulacaktır.
• Aşağıdaki fasıllarda yer alan tüm tarifeler, hedef riskli mallar olarak kategorize edilir.
Buna ek olarak, departman BMSB’nin değişen haşere durumunu incelemeye devam ediyor ve ayrıca mallarda
haşere bulunmadığını doğrulamak için diğer ülkelerden daha düşük oranda rasgele kara denetimleri üstlenecek .


Hedef yüksek riskli ve hedef riskli mallar olarak sınıflandırılmayan diğer tüm mallar için BMSB
mevsimsel önlemleri uygulanmaz.
Bununla birlikte, bu mallar , hedeflenen yüksek riskli veya hedeflenen riskli malları içeren bir konteynırın veya sevkıyatın parçasıysa, önlemlere tabi olabilir .


BMSB TEDAVİ ŞARTLARI


TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Isıl işlem
Metil bromür fümigasyonu
Sülfüril florür fümigasyonu.


ZORUNLU AÇIK DENİZ


Kırma dökme sevkiyatlar
Dökme olarak sevk edilen hedef riskli mallar ve ülkeler için zorunlu açık deniz muamelesi, buna
üstü açık konteynırlarda veya düz raflı konteynırlarda sevk edilen mallar dahildir.
İşlenmemiş kırma dökmenin tahliyesi reddedilecek ve varışta ihracat için yönlendirilecektir.


ZORUNLU DENİZDE VEYA KIYADA İŞLEM
(LCL VEYA FAK KONTEYNERLER HARİÇ)


Kapalı altı kenarlı konteynerlerde sevk edilen hedef riskli mallar ve ülkeler için zorunlu açık deniz veya kara muamelesi
gerekecektir.


ZORUNLU DENİZDE VEYA KIYADA İŞLEM
(LCL VEYA FAK KONTEYNERLERİ)


Kapalı altı kenarlı konteynerlerde sevk edilen hedef riskli mallar ve ülkeler için zorunlu açık deniz veya kara muamelesi
gerekecektir. LCL (Konteyner Yükünden Az) ve FAK (Her Türden Navlun)
konteynerleri, konsolidasyondan çıkarmadan önce BMSB riski için konteyner düzeyinde yönetilecektir
. (İşlem için malların ayrıştırılmasına veya ayrılmasına izin verilmeyecektir)


TEDAVİ SAĞLAYICILAR

DENİZ ARITMA;


Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı ve Yeni Zelanda
Birincil Sanayiler Bakanlığı, ortak bir 
Offshore BMSB Arıtma Sağlayıcıları
Programı
 (şema) başlatmıştır .


Plan, 2023-24 BMSB risk sezonunda
Avustralya ve/veya Yeni Zelanda’ya giden mallar üzerinde BMSB işlemleri yürüten tedavi sağlayıcılar için minimum kayıt ve uygunluk gerekliliklerini belirler.NUFT EŞYA 1 ARALIK 2023


Yeni, kullanılmamış ve sahada test edilmemiş (NUFT) ürünler
Bakanlık, 1 Aralık 2023’de veya sonrasında üretilen ve
NUFT kriterlerinin tamamını karşılayabilen belirli ürünlerin BMSB önlemlerinden muaf tutulmasına izin verecektir. 82, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 numaralı tarife fasıllarında sınıflandırılan mallar , belirli koşulları sağladığı sürece NUFT kriterleri
kapsamında kabul edilecektir .


KORUMA DÜZENLEME ŞEMASI
Belirli malların ve tedarik zincirinin koruma düzenlemesi kapsamında tanınmasına olanak sağlamak için yeni bir koruma düzenlemesi planı
geliştirilmiştir.


UYGUNLUK KRİTERİ NEDİR?
• Açık deniz tedarik zinciri ve/veya üretim/depolama tesisleri
• Düz rafta ve üstü açık
konteynerlerde sevk edilenler dahil olmak üzere dökme yük olarak taşınan mallar
• Tam konteyner yüklerinde (FCL) konteynerlerde ve tam konsolide (FCX)
konteynerlerde taşınan mallar
• BDSB sezonunda minimum 50 konteyner ve 5000 araç/birim hacmi
.
Koruma Düzenlemeleri aşağıdakiler için dikkate alınmayacaktır:
• Konteyner yükünden az (LCL) ve her türden yük (FAK)
konteynerlerinde taşınan mallar. • Birden çok tedarikçiden birden çok ithalatçıya sağlanan
malları kapsayan mallar gibi ‘çoktan çoğa’ tedarik zincirine sahip mallar . • Dev Afrika Salyangozu, Asya Çingene Güvesi veya Yanmış Çam Uzunicorn dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, biyogüvenlik risklerini yönetmek için halihazırda düzenlemelerin yapıldığı yerler .

BEKLENEN FAYDALAR
Önerilen Koruma Düzenlemeleri Programı,
biyogüvenlik ve mevsimlik otostopçu haşere riskinin yönetiminde hükümet ve endüstri arasında ortak bir yaklaşım sağlar
ve aşağıdakiler dahil birçok fayda sunar: • Katılımcılara , BMSB dahil mevsimlik otostopçu zararlılarına
yönelik biyogüvenlik risklerini yönetmek için sistemler uygulama fırsatı . • Mevsimsel otostopçu zararlıları ile ilgili biyogüvenlik risklerinin ve ilgili risk yönetimi maliyetlerinin azaltılması. • Katılımcılar tarafından uygulanan offshore kalite güvence prosedürlerinin tanınması. • Onaylı açık deniz koruma sistemlerini tanıyarak, azaltılmış müdahale ile sınırdaki geçiş gecikmelerini azaltma potansiyeli .
• Sınıra gelen malların bütünlüğü konusunda departman tarafından artan güven düzeyi
.• Daha az dokümantasyon yükü.
Program kapsamında, onaylanan katılımcılar , üretim noktasından gemiye binme noktasına kadar
BMSB gibi mevsimsel otostopçu haşere riski de dahil olmak üzere açık denizdeki biyogüvenlik riskini yönetme becerileriyle tanınacaktır .
Koruma Düzenlemeleri Programı, 1 Eylül 2023’den itibaren hedef riskli ülkelerde üretilen veya bu ülkelerden sevk edilen ve 31 Mayıs 2024’ye (dahil) kadar Avustralya topraklarına ulaşan, hedef yüksek riskli olarak kabul edilen mallar için
2023-24 BMSB risk sezonunda yürürlükte olacaktır .
Koruma Düzenlemesi, yalnızca başvuru ve onay sürecinin
bir parçası olarak değerlendirilen ve kabul edilen belirli mallar ve tedarik zincirleri için onaylanmış kuruluşlara uygulanacaktır .
Koruma düzenlemesine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/safeguarding

Uluslararası nakliye ve sevkiyatta fümigasuon uzmanını seçin

ANKARA FÜMİGASYON

AUFUM fümigasyon şirketi Ankara İlimizdeparsiyel yük, palet,ahşap kasa,gıda, konteyner, un fabrikası, Avustralya BMSB, ihracat ve ithalata fümigasyon yapmaktadır.0552 635 72 00.

ANKARA FÜMİGASYON

Gümrüklü alan,serbest bölge, depo ve antrepolarda BMSB fügasyonlarında ANKARA da hizmetinizdeyiz

BMSB

BMSB.Türkiye’ye  hoş geldiniz! Avustralya veya Yeni Zelanda’ya mal ihraç eden ve BMSB ve işleme yöntemleri hakkında bilgi araştıran forwarderler,nakliye komisyoncuları, nakliyeciler, ihracatçılar, ithalatçılar için bilgilendirme ve fiyatlandırma yapmaktayız.

Kahverengi marmorated kokuşmuş böcek (BMSB), Çin, Japonya, Kore ve Tayvan’a özgü bir tarım zararlısı olup tüm dünyaya yayılmış durumdadır.

Ekinlerin ve meyvelerin yayılmasını ve zarar görmesini önlemek için Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, gelen tüm malların BMSB’den arındırılmış olmasını talep ediyor. Bu nedenle, 1 Eylül’den 31 Mayıs’a kadar sevk edilen konteynerlerdeki tüm ürünler işlem görmelidir.​

Türkiye’den gönderilen ürünlerin Bmsb şartlarına uygun olarak ilaçlanması ve sertifikalandırılması için arayın.

Australia Fumigation

Bmsb yönetmeliklerine göre fümigasyon: 0552 635 72 00.

Australia ve Yenizelanda ülkelerine gidecek gönderilerin fümigasyon hizmetleri verilmektedir.

Avustralya ve Yeni Zelanda Fümigasyon Gereksinimleri 2019-2020

Australia Fumigation
Australia Fumigation

Avustralya ve Yeni Zelanda’da liman yetkilileri, otomobil / tekneler / bisikletler ve konteyner veya Roll on Roll ile gönderilen genel kargolarda piggyback yaparken, gelen yabancı böceklerin / böceklerin / bakterilerin ve canlı organizmaların girmesini önlemek için çok tedbirler aldılar. 

Bunu önlemek için, 1 Eylül 2019’dan Nisan 2020’nin sonuna kadar tüm konteynerler ve RORO yüklerinin, gemiye yüklenmeden önce BMSB uygunluğu olan fümigasyon şirketi tarafından fumigasyona tabi tutulması gerekir.

Fümigasyon Hizmetleri

Gıda Tarım Bakanlığı onaylı profesyonel fümigasyon ilaçlama hizmetleri:0552 635 72 00.

uluslararası sertifikalı fümigasyon hizmetleri sunuyoruz.

Avustralya tarım bakanlığı ve Yeni zelanda hükümetlerinden onaylı fümigasyon hizmetleri için şimdi arayın.

fümigasyon hizmetleri

Methylbromide ve Aluminyum fosfit fümigasyon uygulamalarımız ile garantili ve güvenli haşere yok etme sistemimiz Türkiyenin tüm gümrük,serbest bölge,limanü,depo ve antrepolarında uygulanmaktadır.

Fümigasyon konusunda bilgi ve fiyat alamak için şimdi arayın.

İhracat ve ithalatta fümigasyon,gaz ölçümü,gözetim,lashing hizmetlerini alıcı ülkenin istediği normlarda yaptırmak için 7/24 danışma hattımız hizmetinizdedir.

İSKENDERUN FÜMİGASYON

İskenderun fümigasyon servislerimiz ile Hatay fümigasyon, Mersin Fümigasyon, İskenderun da fümigasyon hizmetleri .0552 635 72 00.

İskenderun fümigasyon hizmetlerimiz Avustralya ve diğer ülkelere yapılacak ihracatları kapsamaktadır.

İSKENDERUN FÜMİGASYON

Güvenli ve kaliteli fümigasyon hizmetleri ile mallarınızın sorunsuz bir şekilde alıcınıza ulaşmasını sağlarız.

İskenderun limak port, Assan port, Mersin Mıp limanı, Antakya gümrük müdürlüğünde hizmetlerimiz sürmektedir.

Avustralya ve Yeni zelandaya yapacağınız toplu gönderiler için bizden fiyat sorunuz.

ANTALYA FÜMİGASYON

Antalya ilimizde gümrüklü alanlar,limanlar,serbest bölgelerde başta Avustralya olmak üzere tüm ülkelere sertifikalı fümigasyon hizmetleri:0552 635 72 00

Methylbromide aluminyumfosfit uygulamaları için bilgi alınız.

FUMİ

Fumi fumigation Environmental health systems.0552 635 72 00

Fumi fumigasyon sistemleri şirketimiz;

uluslararası konteyner fümigasyonu, evcil hayvan fümigasyonu, kargo fümigasyonu,demir çelik ürünleri fümigasyonu, gıda fümigasyonu, hububat fümigasyonu, gemi ilaçlama ve gemi fümigasyonu, uçak ilaçlama ve uçak fümigasyonu konularında sertifikalı fümigasyon hizmetleri sunmaktadır.

Australia bmsb

New Zealand and Australia: Stink bug warning 2019-2020

Members with vessels trading to Australia and New Zealand should ensure that the crew onboard are aware and familiar with the BMSB.

Members with vessels trading to Australia and New Zealand should ensure that the crew onboard are aware and familiar with the BMSB seasonal management measures.

Treatment or cleaning of cargos onboard in the country of origin may be required. Crew should report any presence of BMSB and other exotic insects upon detections onboard to the relevant quarantine authorities at the port of destination. There are significant consequences if stink bugs are found or intercepted, and in some cases vessels have been turned away from ports or even the territorial waters.

australia bmsb

Brown Marmorated Stink Bugs, or Halyomorpha halys, getting into New Zealand and Australia are a serious pest for agriculture and horticulture and can be a social nuisance. Like the Asian Gypsy Moth, the BMSB is considered a hitchhiker pest that can spread via oceangoing vessels. They seek shelter from cold weather during winter season and find their way into equipment, vehicles, machinery and other types of cargo.

On 22 July 2019, Biosecurity of New Zealand released a revised vehicle and sea container import health standard with the 2019-2020 BMSB season requirements.

Importers must meet the requirements under the Import Health Standard for Vehicles, Machinery, and Parts:

IHS for Vehicles, Machinery, and Parts [PDF, 775 KB]
Guidance document for Vehicles, Machinery, and Parts [PDF, 2.4 MB]
Importers must also meet the Import Health Standard for Sea Containers:

IHS for Sea Containers from All Countries [PDF, 614 KB] [PDF, 620 KB]
Guidance document for the IHS for Sea Containers from All Countries [PDF, 620 KB]
Importers of targeted vehicles, machinery or parts from the following countries must meet The New Zealand Ministry for primary Industries (MPI)’s requirements to manage the risk of BMSB getting into New Zealand.

Albania France Montenegro
Andorra Georgia Netherlands
Armenia Germany Romania
Austria Greece Russia
Azerbaijan Hungary Serbia
Belgium Italy Slovakia
Bosnia and Herzegovina Japan Slovenia
Bulgaria Kosovo Spain
Canada Liechtenstein Switzerland
Croatia Luxemburg Turkey
Czech North Macedonia USA
Importers must provide documentation to MPI showing that the cargo meets the requirements of the IHS for Vehicles, Machinery and Parts. If the cargo requires BMSB management under the Standard there is the option of MPI-Approved System management or treatment with an MPI-Approved Treatment before the cargo arrives in New Zealand.

The New Zealand Ministry for primary Industries (MPI) released new versions of the Import Heath Standard for Vehicles, Machinery and Parts and the Import Heath Standard for Sea Containers form All Countries. Both standards include major changes to the requirements of importing goods to New Zealand from countries known for having BMSB.

Members are advised to refer to the Australian Government’s website Seasonal measures for Brown marmorated stink bug (BMSB) for full overview of all current target high risk as well as the applicable measures to be complied: Treatment requirements for the 2019-20 Brown marmorated stink bug (BMSB) risk season

The Australian Department of Agriculture highlighted some of the activities ahead of the BMSB season for 2019-2020.

• All roll-on-roll-off / PCTC vessels will be subject to thorough inspection.
• Mandatory treatment for BMSB target high risk goods/cargos.
• Goods exported from one of the target risk countries on or after 1 September 2019 and that arrive in Australia before 1 May 2020 will be subject to BMSB inspections.
• Cargos as target risk goods will be subjected to random inspections onshore.

EnglishTurkish
1701506301