2023-2024 BMSB Sezonunda Avustralya ve Yenizelanda’da gönderdiğiniz ürünlere ne olacak?

2023-2024 BMSB sezonunda Avustralya ve Yeni Zelanda'da gönderdiğiniz mallara ne olacak?

BMSB risk sezonu boyunca, BMSB mevsimsel önlemleri, 1 Eylül ile 30 Nisan (dahil) arasında sevk edilen, hedef riskli ülkelerden üretilen ve sevk edilen hedeflenen mallara uygulanacaktır.

Herhangi bir gecikmeyi ve karada işleme için ortaya çıkabilecek ilgili endüstri maliyetlerini en aza indirmek için endüstrinin mallarını Avustralya topraklarına varmadan önce gönderilen ülkede Bmsb Uygulamasına tabi tutulması ve sertifikalandırılması şiddetle tavsiye edilir.